Celsa Steel Service Norge åpner ny fabrikk

Den nye fabrikken i Trondheim blir hub for våre kunder i Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Norge, og skal blant annet inneholde ny Bamtecmaskin som gjør at vi kan produsere mer rullearmering, en helt ny sveiseavdeling, et stort lager for tilbehørsprodukter og solceller på taket. 

Den nyåpnede fabrikken har 4.000 m2 nye produksjonslokaler, 1200 m2 nye lagerlokaler og nye kontorlokaler fordelt på 350 m2.  

Tredobler kapasiteten

– Bamtec-maskinen spesifiserer kundens behov for armering i bredde og lengde, og sveiser dette inne i fabrikken. Ute på byggeplassen kan man dermed enkelt rulle armeringen utover ønsket område. Det gir færre arbeidstimer ute på byggeplass, i tillegg til at det gir entreprenørens ansatte langt bedre HMS. Bamtec gjør at vi i hele Norge kan tredoble produksjonskapasiteten vår. Vi ser at markedet ønsker prefabrikkerte løsninger, og Bamtec er svært fleksibel sammenlignet med tilsvarende maskinløsninger, sier Espen Marthinsen, administrerende direktør ved Celsa Steel Service Norge.    
– Produksjonen foregår under ordnede, tørre forhold inne i fabrikken. Det gir entreprenøren en langt større effektivitet på byggeplassen, og de som har prøvd dette tidligere, vil ikke tilbake til tradisjonell metode. Bamtec er kommet for å bli. Med en maskin i Oslo og en i Trondheim, kan vi øke kapasiteten betraktelig, forteller salgs- og markedssjef ved Celsa Steel Service AS, Eirik Petersen.

Den nye sveiseavdelingen gjør at man kan lage sveisekonstruksjoner og prefabrikkere alt man normalt gjør ute på byggeplassen. 

– Vi får også et veldig stort lager for tilbehør med egen logistikkansvarlig. Dette blir Celsa Steel Service Norges sitt største lager av armeringstilbehør. Et stort lager i Trondheim gjør at vi kommer nærmere kundene våre i nord, og kan tilby kortere leveringstid, sier Marthinsen.  

Investerer i en bærekraftig framtid

Solcellene på taket skal kunne dekke opptil 80% av eget strømbehov. Dette inkluderer bedriftens elektriske trucker.  
– Celsa Steel Service Norge er en del av Celsa Nordic. Konsernet har et stort fokus på miljø og bærekraft. Egen strømproduksjon som dekker opptil 80 prosent av vårt elektriske forsyningsbehov, er i henhold til konsernets visjon om å bli ledende i den sirkulære forsyningskjeden og bygge en netto positiv fremtid. I samarbeid med våre kunder bygger vi et mer bærekraftig samfunn, for fremtidige generasjoner, sier Marthinsen.

Sanksjoner i forbindelse med krigen i Ukraina

Celsa Steel Service bekrefter at vi forholder oss til de internasjonale sanksjonene på varer og tjenester fra Russland og Hviterussland.

For Celsa Armeringsstål Mo i Rana (CAR) gjelder følgende:

Skrapjern:
CAR har ikke kjøpt skrapjern fra disse  opprinnelseslandene som faste eller spotkjøp til armeringsproduksjon siden før 2008. Før 2008 fikk CAR skrapjern fra  Murmansk, men etter ombygging i stålverket gikk CAR bort fra å bruke skrapjern fra  Murmansk.

Øvrige innsatsmateriale:
Det er ikke utelukket at CAR kan ha mindre volumer på lager som er kjøpt gjennom Europeiske tradere og som kan ha Russisk opprinnelse. Dette kan ikke utelukkes 100%. Dette er i så fall anskaffet i god tid før krigen brøt ut og berammes derfor ikke av sanksjonene.

Servicetjenester/logistikk etc:
CAR har tidligere kjøpt sjøtransport på spotmarkedet ved noen få anledninger. Da har det ved enkelte anledninger vært benyttet Russiske fartøy (under 1% av CARs totale transporttjenester). Etter at konflikten i Ukraina brøt ut, er alle innkjøp som eventuelt/potensielt kunne verdt gjort mot Russland eller Hviterussland, direkte eller via andre, stoppet.

Det er CARs klare strategi å ikke anskaffe varer eller tjenester med  opprinnelse eller tilknytning fra disse landene.

Vennlig hilsen
Eirik Petersen, Salgs- & markedsdirektør Celsa Steelservice AS.

Ny EPD for Celsa Steel Service Norge

Norge skal kutte sine klimautslipp med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990. EU skal kutte sine med 55 prosent. Dette innebærer en voldsom omstilling for mange. Vi går mot en fremtid hvor karbonutslipp vil få en kostnad, og hvor reduserte utslipp vil bety penger spart.

Hvis også du ønsker å redusere ditt klimagassfotavtrykk, kan CELSAs armeringsstål være en del av løsningen.

Vårt stål er et av de mest klimavennlige i Europa, med et klimaavtrykk på 339 kg CO2-ekvivalenter per. tonn med stål. Normalen for stål produsert av skrapmetall er et klimaavtrykk på 1000 kg, mens stål produsert av jernmalm har et klimaavtrykk på hele 2200 kg.

2200 kg CO2e/ton339 kg CO2e/tonStål produsert av jernmalmCelsas stål1000 kg CO2e/tonNormalen for stål produsert av skrapmetall

I offentlige innkjøp i Norge er kravet at armeringsstålet maksimalt skal ha et klimaavtrykk på ca 600 kg. Hvis man isteden benytter Celsa sitt stål, reduserer man stålets klimafotavtrykk med nesten 40 prosent.

Celsa Steel Service er Nordens ledende produsent av armeringsstål. Vi har vårt eget stål- og valseverk i Mo i Rana. Vårt stål produseres utelukkende av skrapmetall. Energien vi bruker er fornybar vannkraft, og alle våre produkter er 100 prosent resirkulerbare. Dette gir oss en unik, sirkulær verdikjede.

De største klimagassutslippene fra bygg i Norge, skyldes indirekte utslipp ved produksjon av materialer og transport. Vi er blant de beste på begge punkter.

Byggebransjen står for hele 40 prosent av forbruket av materialressurser i Norge, samtidig er et av de norske miljømålene at avfallsveksten skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, og at flere materialer skal gjenvinnes.

Vi ønsker en mer sirkulær fremtid velkommen. I Celsa har vi allerede gode tall, men vi arbeider knallhardt for at de skal bli enda bedre. Hvis du blir med i vårt sirkulære kretsløp, blir klimamålene litt enklere å nå.

Celsas armerings løsninger er en naturlig del av et bærekraftig samfunn.

Celsa Steel Service AS har inngått kontrakt med Contiga

Celsa Steel Service AS har inngått kontrakt med Contiga for leveranser av armeringsstål til alle deres fabrikker omkring i Norges land. Avtalen har i første omgang  varighet ut 2020.

For Contiga er det viktig å velge en leverandør som er landsdekkende, har god miljøprofil  og selvsagt god leveringskapasitet i de Regionene hvor Contiga er representert. Celsa sin satsning på bærekraftige løsninger og gode EPD var også en avgjørende faktor for valget vårt sier Innkjøpssjef i Contiga Tommy Johansson. Contiga vil gjennom denne avtalen spare miljøet for ca 5000 mils kjøring pr år, dette gjennom tur-returtransport ved leveranse stål-/betongelementer den ene veien og armeringsstål den andre veien. Med andre ord-et skikkelig godt miljøtiltak !

Vi ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer og for Celsa er Contiga er veldig viktig aktør i markedet som passer godt inn i vår strategi og satsning for fremtiden uttaler salgsdirektør i Celsa  Asle Nordås.

Lepsøyrevet – en del av FV 659 Nordøyvegen

Celsa Steelservice AS er stolt av å kunngjøre at vi vil levere vårt miljøvennlige stål til Statens vegvesens prosjekt Lepsøyrevet.

Nordøyvegen vil gi fastlandsforbindelse og skal bidra til å knytte omkring 10 000 mennesker i kommunene Haram og Sandøy tettere sammen. Dette vil i sin tur bidra til å styrke næringslivet i regionen og gjøre Nordøyane til et mer attraktivt boligområde. Lepsøyrevet omfatter en 800 m lang bro og flere veier som skal gå over noen mindre øyer.

Prosjektet er sertifisert iht. CEEQUAL miljøsertiseringssystem. CEEQUAL er et internasjonalt rangeringsbasert vurderingssystem utviklet for å bedømme hvor bærekraftig en byggprosjekt er. CEEQUAL oppfordrer og støtter høyere krav til økonomiske, miljø og sosiale kriterier for prosjekter innen sivil arkitektur. Systemet fokuserer på å gi støtte til byggherrer, ingeniører og entreprenører til å levere mer bærekraftige (sustainable) løsninger. CEEQUAL belønner prosjekter og entreprenører som forsøker å gjøre mer enn å oppfylle minimumskravene for juridiske, miljø- og sosiale kriterier.

Systemet er en poengbasert plan som inkluderer vurdering av prosjektets påvirkning på bruk av vann, elektrisitet og jord. Også innvirkning på lokalmiljø, natur, eksisterende, lokal arkitektur og effektiv avfallshåndtering.

Celsa Steel Service AS vil levere armeringsstål produsert av 100 % resirkulert skrapjern og som produseres ved hjelp av 100 % fornybar energi – vannkraft med minimale CO2-utslipp. Det gjør Celsa Steel Service til en perfekt stålleverandør iht. CEEQUAL vurderingssystem.

© vegvesen.no

SOMMER 2017

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og våre avdelinger holder stengt eller har redusert bemanning følgende uker

Les videre