Den nye fabrikken i Trondheim blir hub for våre kunder i Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Norge, og skal blant annet inneholde ny Bamtecmaskin som gjør at vi kan produsere mer rullearmering, en helt ny sveiseavdeling, et stort lager for tilbehørsprodukter og solceller på taket. 

Den nyåpnede fabrikken har 4.000 m2 nye produksjonslokaler, 1200 m2 nye lagerlokaler og nye kontorlokaler fordelt på 350 m2.  

Tredobler kapasiteten

– Bamtec-maskinen spesifiserer kundens behov for armering i bredde og lengde, og sveiser dette inne i fabrikken. Ute på byggeplassen kan man dermed enkelt rulle armeringen utover ønsket område. Det gir færre arbeidstimer ute på byggeplass, i tillegg til at det gir entreprenørens ansatte langt bedre HMS. Bamtec gjør at vi i hele Norge kan tredoble produksjonskapasiteten vår. Vi ser at markedet ønsker prefabrikkerte løsninger, og Bamtec er svært fleksibel sammenlignet med tilsvarende maskinløsninger, sier Espen Marthinsen, administrerende direktør ved Celsa Steel Service Norge.    
– Produksjonen foregår under ordnede, tørre forhold inne i fabrikken. Det gir entreprenøren en langt større effektivitet på byggeplassen, og de som har prøvd dette tidligere, vil ikke tilbake til tradisjonell metode. Bamtec er kommet for å bli. Med en maskin i Oslo og en i Trondheim, kan vi øke kapasiteten betraktelig, forteller salgs- og markedssjef ved Celsa Steel Service AS, Eirik Petersen.

Den nye sveiseavdelingen gjør at man kan lage sveisekonstruksjoner og prefabrikkere alt man normalt gjør ute på byggeplassen. 

– Vi får også et veldig stort lager for tilbehør med egen logistikkansvarlig. Dette blir Celsa Steel Service Norges sitt største lager av armeringstilbehør. Et stort lager i Trondheim gjør at vi kommer nærmere kundene våre i nord, og kan tilby kortere leveringstid, sier Marthinsen.  

Investerer i en bærekraftig framtid

Solcellene på taket skal kunne dekke opptil 80% av eget strømbehov. Dette inkluderer bedriftens elektriske trucker.  
– Celsa Steel Service Norge er en del av Celsa Nordic. Konsernet har et stort fokus på miljø og bærekraft. Egen strømproduksjon som dekker opptil 80 prosent av vårt elektriske forsyningsbehov, er i henhold til konsernets visjon om å bli ledende i den sirkulære forsyningskjeden og bygge en netto positiv fremtid. I samarbeid med våre kunder bygger vi et mer bærekraftig samfunn, for fremtidige generasjoner, sier Marthinsen.

Anbefalte nyheter