Celsa Steel Service AS har inngått kontrakt med Contiga for leveranser av armeringsstål til alle deres fabrikker omkring i Norges land. Avtalen har i første omgang  varighet ut 2020.

For Contiga er det viktig å velge en leverandør som er landsdekkende, har god miljøprofil  og selvsagt god leveringskapasitet i de Regionene hvor Contiga er representert. Celsa sin satsning på bærekraftige løsninger og gode EPD var også en avgjørende faktor for valget vårt sier Innkjøpssjef i Contiga Tommy Johansson. Contiga vil gjennom denne avtalen spare miljøet for ca 5000 mils kjøring pr år, dette gjennom tur-returtransport ved leveranse stål-/betongelementer den ene veien og armeringsstål den andre veien. Med andre ord-et skikkelig godt miljøtiltak !

Vi ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer og for Celsa er Contiga er veldig viktig aktør i markedet som passer godt inn i vår strategi og satsning for fremtiden uttaler salgsdirektør i Celsa  Asle Nordås.

Anbefalte nyheter