Celsa Armeringsstål er vår søsterbedrift som er lokalisert i Mo i Rana og er den ledende produsent av armeringsstål i Norden.

Produksjonen er basert på gjenvinning av skrapmetall. Det gjennvinnes ca 700,000 tonn hvert år. Dette tilsvarer ca 2 Eiffeltårn i uken.

Celsa Armeringsstål er Norges største gjenvinningsselskap med høy miljøprofil.

Celsa - Mo i Rana