Nå du er konstruktør?

Velkommen til Nordens største produsent av armeringsprodukter!

Armeringsstål

Celsa er alene om produksjon av armeringsstål i Norden gjennom sitt stålverk i Norge, som produserer stålklasser tilpasset det nordiske markedet. Vi kan skaffe alle typer informasjon om stålet, dets iboende egenskaper og fullstendig sporbarhetsdokumentasjon fra smelte til levert armeringsstang.

Vi er veldig stolte av å kunne tilby det desidert mest  miljøvennlige stålet i Norden, der bærekraften rapporteres gjennom en tredjepartsrevidert EPD. For mer informasjon om stålkvaliteter, betegnelser og standarder se produktsiden for armeringsstål.

Tekniske produkter

Vi er behjelpelige med informasjon om hvordan særskilte typeløsninger best utformes for å forenkle montasje og installasjon av armering. Vi tilbyr også typeløsninger for vanntette konstruksjonsdeler og tekniske data relatert til produktene. For dimensjonerende produkter som skjøtejernskassetter, UFO mv. sørger vi for typegodkjenning og dimensjonerende belastninger.

Programvare for armering

Celsa leverer programvare for fortegnelser over armering samt plugin-program til Tekla Structures for å forenkle armeringsinformasjon og armeringsfortegnelser . Les mer om vår programvare Q-armering, QR og QR4Tekla.