Espen Marthinsen
Adm. Direktør
Tlf:      +47 23 39 38 11
Mobil: +47 91 79 27 72
E-post

Tommy Tufta
Økonomisjef
Tlf:      +47 23 39 38 33
Mobil: +47 91 30 61 68
E-post

Kjersti Kalberg Berntsen
Operational Manager – Kvalitetssjef
Tlf:      +47 23 39 38 06
Mobil: +47 99 29 98 12
E-post

Eirik Petersen
Salgs- og markedsdirektør/CCO
Tlf: +47 91828019
E-post

 

 

Ane Bruaset Kleppe
HR Manager
Tlf: +47 995 80 704
E-post

Alexander W. Liahagen
Produktsjef / Product Manager
Tlf: +47 974 24 414
E-post