Celsa Steel Service AS – en miljøbedrift.

Vårt bedrift er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015, som betyr at vi arbeider for en bærekraftig utvikling av miljøet.

Når vi omsetter det til konkret handling, betyr at vi jobber kontinuerlig for å redusere miljømessig påvirking fra vår virksomhet.

Vi har i vår miljøpolitikk angitt de faktorene som har størst innvirkning på miljøet, og det er først og fremst disse områdene vi fokuserer på.

Vi etterlever de anbefalinger og råd som gjelder for å opprettholde vår miljøprofil, og vi knytter til oss eksperter på de områdene der vi mangler den nødvendige kompetanse.
Vårt mål, og vår forhåpning er at våre kunder og publikum skal oppfatte oss som et ansvarlig selskap, som arbeider kontinuerlig for et bedre miljø.

Materialer til produksjon av kundetilpassede armeringsprodukter kommer fra Celsa Nordics stål- og valseverk i Mo i Rana. Celsa Nordic har i mange år investert i ny teknologi, ikke bare for å oppfylle, men for å overoppfylle krav i norsk miljølovgivning. Alle disse investeringene har samlet sett en stor innvirkning på produksjonen av mer miljøvennlig armering i alle stadier av produksjonen, det vil si fra stålframstilling til transport.
Det er også miljømessige fordeler med stålverkets plassering i Norge. Tilgang til og bruk av vannkraft reduserer indirekte utslipp. I tillegg blir vannet som brukes i prosessene forflyttet fra lokale vannmagasin til verket uten bruk av tilført energi. Vannet som brukes i prosessene, brukes også til å produsere elektrisitet i industriparken på sin vei til havet.

Celsa Nordic har vært og er en miljøpionèr i Norge ved:

  • Å produsere sin første miljørapport i henhold til NS-EN ISO 14001 allerede i 1996
  • Å i 2010 bli ett av de første stålverk i Europa som ble sertifisert i henhold til ”Eco-Management & Audit Scheme” (EMAS)
  • Å være 100% skrapbasert produksjon (Norges største gjenvinningsselskap)
  • Å redusere utslipp av kvikksølv samt primære og sekundære støvutslipp, noe som har blitt observert som positivt av Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF).

Sertifikat

EPDMiljødeklarasjon armering
Celsa Steel Service har en av verdens
reneste prosesser for tilverkning av armeringsstål
Last ned
ProduktsertifikatNS-EN 10080:2005 – Armeringsstål. Sveisbar armering
Last ned
ISONS-EN ISO 9001 : 2015
Last ned
Miljosert2015NS-EN ISO 14001:2015 Miljøsertifikat
Last ned
 
Sert_ArminoxProduktsertifikat Rustfri/syrefast armering
Last ned
Grontpunkt2016Medlem Grønt Punkt Norge
Last ned
 

24288_membership_certificateCelsa Steel Service AS – en kvalitetssertifisert bedrift

Vårt firma er sertifisert i henhold til NS-EN – ISO 9001:2015, noe som betyr at basisen for vårt arbeid er kundetilfredshet – kvalitet – leveringsdyktighet.

Dette betyr i praksis en kontinuerlig utvikling av kvaliteten på våre produkter. En god kvalitetskontroll og sporbarhet fra råvare til ferdig produkt.