Ferden mot bærekraft.

Vi omfavner bærekraft. Celsa Nordic har utviklet et bærekraftsveikart for å integrere bærekraftspolitikk i beslutningsprosessen, og redusere vår miljøpåvirkning alt i alt.

CO2-utslipp
Gjør vår del i å redusere drivhuseffekten
Ta vårt ansvar för att minska växthuseffekten
Lokale utslipp
Det lokale miljøet: like viktig for oss som for deg
Biprodukter
Avfall er vår rikdom! Produktet vårt kan resirkuleres ubegrenset
Fossilfri transport
Transportens framtid er fossilfri

Vi omfavner bærekraft

Bærekraftsutvikling er basert på vår forpliktelse til å forbedre livskvaliteten i samfunnet i dag uten at det går på bekostning av behovene til framtidige generasjoner.

Derfor har Celsa Nordic utviklet et bærekraftsveikart for å integrere bærekraftspolitikk i vår beslutningsprosess, og redusere vår miljøpåvirkning alt i alt.

Vi har definert fire bærekraftssøyler, som hver har sitt eget sett med bærekraftsmål. Disse fire søylene er felles for alle de nordiske landene.

Den første bærekraftssøylen – CO2-utslipp

I lav-karbon samfunn kommer det å bli økte globale krav for produkter med lave karbonutslipp. I “CO2-utslippssøylen” beskriver vi, definerer og setter mål til hovedfaktorene som påvirker våre grønne fotspor, fra det perspektivet av vår totale verdikjede.

En reduksjon i vårt CO2-utslipp er en prioritet de neste 15 årene. I denne søylen vil våre handlingsplaner, implementert for å redusere CO2-utslipp, være knyttet til engergioptimalisering i våre prosesser og valg av råvarer med så lite karbonutslipp som mulig. Vi vet at CO2-utslipp ikke kan elimineres så lenge ny teknologi ikke tas i bruk.

Når det er sagt, er vårt valseverk allerede delaktig i å redusere drivhusutslipp, da verket benytter biprodukter fra andre prosesser, eller gjenbruk av CO-gass fra nærliggende industri. Med andre ord: biprodukter er våre råmaterialer.

Den andre bærekraftssøylen – Lokale utslipp

Vi definerer lokale utslipp som de utslippene som påvirker områdene rundt og nærliggende våre industriområder, basert på ulike aktiviteter i de nordiske landene.

Det lokale miljøet: Like viktig for oss som for deg

Vi definerer lokale utslipp som de utslippene som påvirker områdene rundt og nærliggende våre industriområder, basert på ulike aktiviteter i de nordiske landene. Lokale utslipp har også en stor innvirkning på miljøet, og har derfor fått høy prioritet i vår bærekraftstilnærming.

Lokale utslipp består i hovedsak av støv og støy fra våre produksjonsanlegg, i tillegg til annen aktivitet rundt anleggene som for eksempel støv fra ovner og transport. Dette støvet kan inneholde partikler som ikke tilhører vårt miljø og kan være til besvær for samfunnet nærliggende våre anlegg.

Det faktum at “Lokale utslipp” er en av våre bærekraftssøyler betyr at vi tar ansvar for den minste lille miljøpåvirkning våre anlegg forårsaker, og i tillegg tar ansvar for nærliggende lokalsamfunn rundt våre områder. Vi må alle være klare over hvilken innvirkning våre handlinger har på miljøet rundt oss og ta ansvar for disse handlingene.

Den tredje bærekraftssøylen – Biprodukt

-avfall er vår rikdom/skatt/! Vårt produkt kan resirkuleres ubegrenset.

Selskapet har en sterk sirkulær økonomikultur og har praktisert den i mange år med å utvikle ordninger for alle våre biprodukter. Resultatet er at selskapet selger eller gjenbruker 95% av biproduktene som blir produsert på anlegget i Mo i Rana.

I denne søylen omfatter våre planer å utvikle bruksområder med høyere verdi for våre biprodukter, samt å finne passende løsninger for gjenværende 5% av biproduktene, med sikte på å lukke sløyfen.

Vi omfavner den sirkulære økonomi – bærekraftig sirkulær økonomi – som betyr at alle våre aktiviteter utvikles i samsvar med de grunnleggende prinsippene.

Den fjerde bærekraftssøylen – Fossilfri transport

–transportens framtid er fossilfri

Våre ambisjoner i Celsa er å bli et av de ledende selskapene innen bruk av fossilfri transport. Både for området internt og ekstern transport.

Tilstrekkelig endring kan kun oppnås med en mer transportbegrenset tilnærming kombinert med mer ressurseffektive kjøretøy, og en overgang til fornybare energi- og elektrifiseringsformer.

CO2-utslipp
Gjør vår del i å redusere drivhuseffekten
Ta vårt ansvar för att minska växthuseffekten
Lokale utslipp
Det lokale miljøet: like viktig for oss som for deg
Biprodukter
Avfall er vår rikdom! Produktet vårt kan resirkuleres ubegrenset
Fossilfri transport
Transportens framtid er fossilfri