Celsa Steelservice AS er stolt av å kunngjøre at vi vil levere vårt miljøvennlige stål til Statens vegvesens prosjekt Lepsøyrevet.

Nordøyvegen vil gi fastlandsforbindelse og skal bidra til å knytte omkring 10 000 mennesker i kommunene Haram og Sandøy tettere sammen. Dette vil i sin tur bidra til å styrke næringslivet i regionen og gjøre Nordøyane til et mer attraktivt boligområde. Lepsøyrevet omfatter en 800 m lang bro og flere veier som skal gå over noen mindre øyer.

Prosjektet er sertifisert iht. CEEQUAL miljøsertiseringssystem. CEEQUAL er et internasjonalt rangeringsbasert vurderingssystem utviklet for å bedømme hvor bærekraftig en byggprosjekt er. CEEQUAL oppfordrer og støtter høyere krav til økonomiske, miljø og sosiale kriterier for prosjekter innen sivil arkitektur. Systemet fokuserer på å gi støtte til byggherrer, ingeniører og entreprenører til å levere mer bærekraftige (sustainable) løsninger. CEEQUAL belønner prosjekter og entreprenører som forsøker å gjøre mer enn å oppfylle minimumskravene for juridiske, miljø- og sosiale kriterier.

Systemet er en poengbasert plan som inkluderer vurdering av prosjektets påvirkning på bruk av vann, elektrisitet og jord. Også innvirkning på lokalmiljø, natur, eksisterende, lokal arkitektur og effektiv avfallshåndtering.

Celsa Steel Service AS vil levere armeringsstål produsert av 100 % resirkulert skrapjern og som produseres ved hjelp av 100 % fornybar energi – vannkraft med minimale CO2-utslipp. Det gjør Celsa Steel Service til en perfekt stålleverandør iht. CEEQUAL vurderingssystem.

© vegvesen.no

Anbefalte nyheter