Startsidan » Produkter

Produkter

Armeringsstål – Kvalitetsertifisert – Europas reneste

Celsa Groups stålverk i Mo i Rana, Norge forsyner Celsa Steel Service med armeringsstål som foreldes og distribueres via Celsa Steel Service anlegg rundt omkring i Norge.

Celsa Steel Service armeringsstål er Europas reneste med kun
360kg CO2 – ekvivalenter per ton produsert stål. Stålet er miljødeklarert i henhold til ISO 14025, av en uavhengig tredjeparts «Environmental Product Declaration» (EPD) basert på parametere som er beskrevet i ISO 14040. Celsa Steel Service AS er sertifisert i henhold til «Miljøstandarden» NS-EN ISO 14001:2004.

Armeringsstålet oppfyller krav til kvalitet, merking og bearbeiding i henhold til:

  • NS-EN 10080:2005, sertifisert av Kontrollrådet
  • NS 3576-3:2012, sertifisert av Kontrollrådet
  • Svensk Byggstålkontroll (SBS) via Nordcert for SS-EN 10080:2005,SS212540:2011

Armeringsprodukter

Celsa Steel Service leverer alle typer av armeringsprodukter til alle typer av projekter.