Startsidan » Produkter » Avstandsholdere

Avstandsholdere

Generelt

Avstandsholder er et hjelpemiddel for å holde to lag armering i en bestemt innbyrdes avstand.
Avstandsholder inngår ikke som en del av den virksomme armeringen og det settes derfor ingen tekniske krav til produktet. Produktet er ikke gjenstand for noen godkjenning.

Karakterstikk av produktet

Tre langsgående stenger holdes i stillin av påsveiste bøylerm slik at det dannes en langsgående bukk.

Bruksområde

Avstandsholder sikrer korrekt avstand mellom platers overkant -og underkantarmering.
De kan også med fordel brkes mellom armeringslagene i dobbeltarmerte vegger.