Gitterdrager/armeringsbjelke for betong og lettbetong er prefabrikert bjelker av armeringsstål.

Dragerne leveres i ønsket høyde, lengde og armeringstverrsnitt.

Gitterdrageren består av to hovedtyper, enkel og standard. Den enkle drageren, som benevnes SBE, har en over -og undertråd, samt en diagonaltråd. Standarddrageren, som benevnes SB, skiller seg ut ved at den har to bunn -og diagonaltråder.

Drageren produseres av kaldtrukken tråd med kvalitetene Ps 500, Ps 700 og Sds 500 i henhold til svensk standard og typegodkjenning. Ps står for preget armeringstråd og Sds for glatt armeringstråd. Tallet bak betegnelsen bekrefter materialets 02-grense, Ps 500 tilsvarer B500NA i henhold til NS3576-1.

Gitterdragere

Gitterdrager Lett 2 meter
Lette avstandsholdere som egner seg for å sikre avstand mellom flere lag armering. Brukes mellom overkant- og underkantarmering eller for å holde armeringsnett i vegger fra hverandre. Lengde 2 m.
Avstandsholdere med andre høyder kan fremstilles på bestilling.
Eksempel: plasseres med s-avstand 0.8 m.
*Bestillingsvare fra Høyde110 mm

Gitterdrager XL  2 meter
Kraftige avstandsholdere for å holde armeringsnett i ulike lag fra hverandre. Egner seg spesielt godt til tyngre armeringer som f.eks. rullearmering eller fra 16 mm og oppover.
Avstandsholdere med andre høyder, lengder eller tråddimensjoner kan fremstilles på bestilling.
*Bestillingsvare fra Høyde 300 mm