Startsidan » Produkter » Kamtråd

Kamtråd

Generelt

Kamtråd fremstilles etter krav gitt i Norsk Standard NS 3576
«Armeringsstål, mål og egenskaper, Del 1:Kamtråd B500NA».

Karakteristikk av produktet

Varmvalset valsetråd kaldtrekkes til mindre diameter før det i et kaldvalseverk forsynes med tre rekker utstikkende kammer fordelt rundt omkretsen. Kamtråd er følgelig et kaldbearbeidet stål.

Bruksområde

  • Kamtråd brukes til armering i betongkonstruksjoner og som slakkarmering i spennbetongkonstruksjoner.
  • Kamtråd brukes til produksjon av våre sveisede armeringsnett og kommunalvarearmering.
  • Kamtråd kan også leveres på kveil for senere retting, evt kapping og bøying, for eksempel i en bøyleautomat.

Godkjenning

Vår produksjon av kamtråd er underlagt sertifisering av Kontrollrådet klasse K.
Standardens krav til tråden gjelder for ferdig rettet tråd. Prøving skal derfor skje etter at tråd i kveli er rettet.