I kommunalteknikk brukes en rekke kommunalvarer.
Typiske eksempler er betongrør og kummer.
Til betongvarefabrikkene, som støper slike varer leverer vi forskjellige
ferdigarmering. Sveising foretas på de fleste av våre produkter.

Vår kommunalvarearmering er underlagt sertifiseringen av Kontrollrådet, Klasse K.