Standardnett fremstilles etter kravene gitt i Norsk Standard NS 3576 «Armeringsstål, Mål og egenskaper, Del 4: Sveiste Armeringsnett».

Lagerførte standardnett er i stålkvalitet B500NA. Standardnett i B500NC kan produseres på bestilling.

Standardnett kan brukes til:

  • Armering av betongdekker
  • Vegger i husbygging
  • Armering av betongelementer
  • Vei-og flyplassdekker

Standardnett er lagervare og derfor kan fåes på kort varsel. For større byggeprosjekter kan vi tilby prosjektnett/kundetilpasset format. Les mer om det her.

Prosjektnett tilpasses det enkelte byggeprosjekt, både på armeringstverrsnitt og formater. Alle krysspunkter er sveiset.

Våre standardnett er underlagt sertifisering fra Kontrollrådet, Klasse K

Orientering

Karakteristikk

Standardnett/lagernett er serieproduserte sveiste armeringsnett. Alle krysspunkter er sveiset.

Bruksområde

Standardnett/lagernett kan brukes til armering av betongdekker og vegger i husbygging, til armering av betongelementer, til vei- og flyplassdekker etc. Fordelen med standardnett er at de er lagervare, og derfor kan fås på kort varsel. Ulempen er at de leveres i standardformat. For større byggeprosjekter viser vi til vår brosjyre for Prosjektnett/spesialnett. Prosjektnett/spesialnett tilpasses det enkelte byggeprosjekt både når det gjelder armeringstverrsnitt og formater.

Godkjenning

Våre standardnett/lagernett er underlagt sertifisering av Kontrollrådet, Klasse_K.

Produktbeskrivelse

Utgangsmateriale

Utgangsmaterialet er kamtråd B500NA som kjennetegnes av at den har tre rekker kammer rundt omkretsen og ingen langsgående ribber. Det relative kamareal tilsvarer det som kreves for kamstenger av samme nominelle diameter. Lagernett med dimensjon større enn ø8 er laget av B500NC kvalitet.

Produksjonsmåte

Nettene motstandssveises i form av endeløse bånd i ca. 2 meters bredde. En saks klipper båndet opp i 5 meter lange nett.

Form og dimensjoner

Standardnett leveres med bredde på 2.00 meter og lengden er 5.00 meter. Nett K 131, K 189, K189T, K257 og K335, R503 og K131 S leveres også i andre bredder. se tabellen på neste side.

Toleranser

Normale tillatte avvik på mål i.h.h. til NS 3576-4 er: lengde og bredde: største av +/- 25mm,eller +/- 0,5% diagonallengde: +/- 50mm,eller +/- 7% Trådavstand: største av +/- 15mm.

Betegnelser

Standardnett betegnes med en bokstav og tre sifre. K betegner «Kvadratiske nett», dvs. at tråddiameter og trådavstand er lik i begge retninger. Dermed er også armeringstverrsnittet likt i begge retninger. Tallene angir ståltverrsnittet i mm2/m.
R betegner rektangulære masker der cc avstand for tverrtråd og langtråd er ulik.

Merking

Hver pakke med standardnett har et skilt som angir produsent, nettbetegnelse, nettenes format, antall nett, vekt på pakken, NS3576-4 B500NA samt et løpenummer.

Egenskaper

Kravene i norske standarder for kamtråd og sveiste armeringsnett gjelder.

02-grense

Karakteristisk 02-grense skal minst være 500 N/mm2 Ikke noe enkelt prøveresultat skal være mindre enn 485 N/mm2 eller over 650 N/mm2. 

Duktilitet

Karakteristisk verdi for forholdet mellom strekkfasthet og 02-grense skal minst være 1,05. Ingen enkeltverdi skal være mindre enn 1,03. Karakteristisk grensetøyning ved maksimal kraft, Agt, skal være 2,5%.

Bøyeegenskaper

Uten å vise brudd eller tegn til riss skal kamtråden tåle å bøyes 180° om en dor med diameter ca. 3 ganger trådens nominelle diameter. For nærmeredata se vår brosjyre «Kamtråd B500NA».

Sveisepunktets styrke

Sveisepunktet skal tåle en avskjæringskraft Fvn minst lik:

Tråddiameter, mm:Avskjæringskraft Fvn(N):
Ø54000
Ø64245
Ø74812
Ø86288

Bruk av produktet

Sammenlignet med bruk av stangarmering byr bruk av sveisede armeringsnett på en rekke fordeler:

  • Kapp og bøy på byggeplass unngås eller reduseres sterkt.
  • Antall posisjonsnummer reduseres.
  • Utleggingen er rask og enkel.
  • Det kan brukes mindre kvalifisert arbeidskraft.
  • Risiko for feillegging blir mindre fordi maskevidden er gitt.
  • Bedre fordeling av armeringen fordi det kan brukes tynnere tråd. Når det gjelder øvrige forhold ved bruk, viser vi til vår brosjyre Prosjektnett, som behandler dette.

Distribusjon

Salgsapparat

Standardnett selges gjennom forhandlere og direkte til bruker.

Bunting

Nettene leveres fra verk i pakker à ca. 1 tonn. Pakkene eller buntene er merket som forklart under pkt. 2.6.

Teknisk service

For teknisk bistand, kontakt oss på e-mail:
teknisk.no@celsa-steelservice.com

Standardnett

 Endeutstikk [mm] Antall tråder 
Nett-BetegnelseAvstand cc [mm]Dimensjon ø [mm]Lengde tråder L1Tverr tråder L2Armerings tverrsnitt [mm2/m]Lengde tråd stk.Tverr tråd stk.KvalitetVekt pr.stk. [Kg]Antall stk. pr. bunt.Format [m]
K131150*568251311433NA20,944502×5
K189150*668251891433NA30,192402×5
K257150*768252571433NA41,072302×5
K335150*868253351433NA53,720202×5
K402**Lengdetråd:100/150
Tverrtråd:125
862254021740NA65,965152×5
K503100845505032050NA79,000152×5
K131B152568501311633NA24,262502,35×5
K189B152668501891633NA34,976302,35×5
K257B152768502571633NA47,580252,35×5
K335B152868503351633NA62,230202,35×5
K189T***150650251891643NA47,531252,45×6,40
R503**100/2006/84850503/2572013NA25,500242×2,5
K131S150*57550131816NA5,852501,2×2,4

* Avstand cc: Reell cc avstand er 152 mm
**K402 har en bredde på 2050mm. Avstanden mellom langtråd i K402 veksler mellom 100/150
*** Nye standardnett

LL2ccL2ccL1L1ccB

Lagernett

 Endeutstikk [mm] Antall tråder 
Nett-BetegnelseAvstand cc [mm]Dimensjon ø [mm]Lengde tråder L1Tverr tråder L2Armerings tverrsnitt [mm2/m]Lengde tråd stk.Tverr tråd stk.KvalitetVekt pr.stk. [Kg]Antall stk. pr. bunt.FingerskjøttFormat [m]
K335F150*8100/40025/4753351131NA46,2220Ja2×5
K402F**Lengdetråd:100/150
Tverrtråd:125
8100/40025/4254021437NA57,6115Ja2×5
K503F1008100/40050/4505031646NA67,9415Ja2×5
K754NC150*1275257541640NC168,7210Nei2,35×6
K754NCF150*1275/67525/6257541236NC139,068Ja2,35×6
K1340NC150*16752513401640NC300,204Nei2,35×6

* Avstand cc: Reell cc avstand er 152 mm
** K402F har en bredde på 2050mm. Avstanden mellom langtrådene i K402 veksler mellom 100/150 mm.

ccL2L2 ccL1L1LBcc