En rasjonell måte å armere på: Bamtec®

Krevende tidsfrister og samtidig høye krav til arbeidsmiljøet? Ta tak i oppgaven gjennom å rulle ut tilpasset armering!

Bamtec er enkelt forklart store armeringsnett med stenger i bare en retning som er rullet sammen og forbundet med et tynt metallbånd som sveises. Armeringsrullene kan veie opp til 1.5 tonn og være så brede som femten meter. To personer kan med hjelp av kran montere 1.5 tonn armering på kun 15 minutter!

Kortere byggetid, lavere kostnad og bedre arbeidsmiljø!

Bruk Bamtec rullarmering og kombiner produktivitet med god ergonomi. Nå ruller vi!

Bamtec er dimensjonert etter prosjektspesifikk design og kan inneholde tilleggsarmering, utsparinger, vinklede hjørner eller forskjøvne skjøter. Bamtec passer til alle prosjekter, store og små, og passer alt fra det lille kranfundamentet til den store bunnplaten eller i vegger. Det finnes ingen grunn til å ikke velge Bamtec.

Monstasjetid & håndtering

Bamtec designes etter nøyaktig armeringsbehov, det behøves ingen videre håndtering annet enn å løfte på plass og rulle ut. Vektmessig så motsvarer en armeringsrull fire armeringsnett. En armeringsrull kan veie opp til 1,5 tonn og monteres av to personer på 15 minutter, noe som kan gi enhetstider på fantastiske 3000kg/arbeidstime. 1000 – 4000 kg/arbeidstime.

Arbeidsmiljø

Gjennomsnittlig antall stenger i en armeringsrull er 65 stk. Mangedoblet antall arbeidstrinn er rasjonalisert vekk sammenlignet med om hver enkelt armeringsstang skal bæres frem, posisjoneres og bindes fast. Mange arbeidstrinn ville ha funnet sted i rød karakteriserte arbeidsstillinger og økt risikoen for slitasjeskader.

Materialrester

En rull er designet for å nøyaktig motsvare armeringen som skal settes inn. Null rester ved tilpasning av individuelle stenger. Siden armeringsrullene er betydelig større enn et armeringsnett, vil dette resultere i betydelig færre overlapps skjøter og dermed reduseres også mengden materiale.

Totalkostnad

Den høyere materialprisen for en armeringsrull sammenlignet med tradisjonell K&B eller armeringsnett kompenseres av raskere montering og redusert materialforbruk. I tillegg spares verdifull prosjekttid, arbeidsmiljøet forbedres og det blir bedre orden og ryddighet på arbeidsplassen.

Bruksområder rullearmering

Bamtec kan brukes de fleste steder hvor det er høy repetisjon av rette armeringsjern i dimensjoner fra ø10 til ø40 og hvor det er en begrenset mengde  gjennomgående oppstikk.

Horisontale flater

Rullearmering brukes oftest i bunnplater eller andre horisontale flater med grove armeringsdimensjoner. Store som små flater, alt fra vindkrafts- og kranfundamenter til bunnplater.

Vertikale flater

Bamtec brukes også på større vertikale flater. Da rulles armeringen ut på en flat overflate før montasje og løftes deretter på plass i store «nettseksjoner”.

Uendelige muligheter!

Bamtec prosjekteres for å minimere komplimenterende armeringsarbeid ved å tilpasse rullene til hvert prosjekt sin unike design.

Utsparinger til eksempelvis pumpegruber, installasjonssjakter, etc.
Forkortede stenger for tilpassing i henhold til den ytre geometrien av støpeflaten.
Større seksjoner som ikke skal armeres for eksempel heisgruber.
Tilpassede lengder for skrå passform i henhold til den ytre geometrien av støpeflaten.
Rullearmering med tilleggsarmering i grovere dimensjon enn vanlige stenger.
Forskjøvet skjøter for å minimere rissutvikling i betong.

Form og dimensjoner av rullene kan variere stort innenfor gitte rammer:
Dimensjon: 8 – 32 mm
Lengde: 1,7 – 14 m
Vekt: Max ~1500 kg
CC avstand: Trinnløs 50 – 300 mm
Tilleggsarmering: Ja
Utsparinger: Ja
Skrå/avrundede kanter: Ja

BAMTEC i praksis

A) Planlegging for Bamtec

Støpeplan for forskjellige støpetrinn bestemmes fordi armeringsrullene blir designet for å monteres i en viss rekkefølge.

Armeringsdokumenter undersøkes for å identifisere oppstikk eller andre hindringer for utrulling. Planleggingen sammenstilles og overleveres til Celsas tekniske avdeling.

B) Prosjektering av Bamtec

Celsas ingeniører jobber videre utifra overlevert underlag og tegninger i dwg-format.

Prosjektering av individuelle armeringsruller gjennomføres,
produksjonsdata og montasjetegninger lages.

C) Levering

Bamtec leveres sammen med monteringsanvisning. Armeringsrullene er tydlig merket med en merkelapp som beskriver rullens ID, hvor og i hvilket lag den skal monteres.

Monteringsanvisningen viser tydelig hvilken armeringsrull som skal plasseres hvor, hvilken rekkefølge og retning de skal legges i. Armeringsrullene er stroppet og klare for sikker løfting.

 

D) Utrulling – slik plasseres matten:

  1. Fest det medfølgende målebåndet til jernet nærmest bakken. Dra båndet til det første jernet i rullen (merket med rødt i illustrasjonen) og merk hvor på båndet jernet ender opp.
  2. Strekk båndet til stedet der det første jernet i matten skal plasseres.
  3. Flytt Bamtec rullen til markeringen på båndet når bakken så nærme jernet som mulig.
  1. Etterjuster ved behov.
  2. Klipp bindetråden som holder det første jernet på plass. Flytt jernet til riktig posisjon.
  3. Rull. Rull. Rull.

Beregningseksempel – besparing

Beregningseksempel potensielle besparelser. Beregningseksempelet er basert på den vanligste armeringen i en grovere bunnplate og to støpetapper av normal størrelse på 20×20 meter. Totalt 800 m². Beregningseksemplet omfatter bare ett armeringslag i to retninger.

Forutsettinger

Støpetapper: 2 stykk á 20x20m
Armering: ø16 c/c 150mm i begge retninger
Skjøt – støpetapper: Skjøt i samme snitt, dobbelt skjøtelengde 2x50xØ
Vekt/m ø16: 1,58 kg/m

Løpemeter armering: 21 400 m
Delinger langs +1: 536 stk
Delinger tvers +1: 268 stk

Standard lager lengde 12m

Lager lengdene på 12 meter skjøtes med enkel skjøte lengde for å minimere materialrester.

Materiale forbruk

Løpemeter armering21 400Larm
Skjøtelengde720 m(Larm / 12) * 0.8
Svinn1624 m(Larm / 12) * 0.8
Løpemeter i støpeskjøt215 mDtvers * 1.6
Materialrester +7%812 mLtot * 720%
Antall stenger2040 stAstenger
Total vekt39 340 kgLtot * 1.58
6.6% mer materiale

Arbeidsmiljø

Binding hver 4.e stang18 000 stDtvers * Dlangs / 4
Ugunstige løft8160 stAstenger * 4
Totalt21 160 stk
260% fler uheldige arbeidsstillinger

Montasjetid

Enhetstid*11.1 tim/tonn
Montasjetid436 tim
4 ganger lenger montasjetid

Totalkostnad

Materialepris (standardisert)7.5 kr/kg
Arbeidskostnad + OH450 kr/h
Materialekostnad295 050 kr
Montasjekostnad192 200 kr
Totalkostnad491 250 kr (12 500 kr/tonn)
30% høyere totalkostnad

*Kalkulationen er basert på oppgaven «Bekkestua senter Bamtec».

Rullearmering

Flaten armeres med 4+4 stk ruller i hver støpetappe, totalt 32 stk armeringsruller. Rullene designes med forskjøvne skjøter i alle skjøteområder (f.eks. støpeskjøt som beskrevet over). Rullearmeringens design skaper en langsgående skjøtelinje og to skjøtelinjer i kortgående retning.

Materiale forbruk

Løpemeter armering21 400Larm
Skjøtelengde430 m(Larm / 12) * 0.8
Løpemeter i støpeskjøt215 mDtvers * 1.6
Materialrester +-0%0 m
Antal ruller32 st
Ekstra vekt, spiraler og stålbånd1100 kg
Total vekt36 900 kgLtot * 1.58
Mindre

Arbeidsmiljø

Binding hver 10.e stang7200 stDtvers * Dlangs / 4
Ugunstige løft128 stAruller * 4
Totalt7328 st
Bedre

Montasjetid

Enhetstid*2.8 tim/tonn
Montasjetid103 tim
Raskere

Totalkostnad

Materialepris (standardisert)9 kr/kg
Arbeidskostnad + OH450 kr/tim
Materialekostnad331 100 kr
Montasjekostnad46 494 kr
Totalkostnad378 594 kr (10 260 kr/tonn)
Lavere pris

Rullearmering og støpeetapper

Illustrasjonen viser hvordan BAMTEC plasseres ved en støpeskjøt. Støpe-etappe 1 er illustrert med lys overflate. Støpetapp 2 med mørk overflate. Gitterdragere vises i rødt. Nye momenter vises i gult.

”Det finnes ikke noe alternativ til rullearmering, K&B ville vært vondt for både rygg og håndledd.»
Jernbinder, JM, Prosjekt Slussen i Malmö