Celsa Steel Service bekrefter at vi forholder oss til de internasjonale sanksjonene på varer og tjenester fra Russland og Hviterussland.

For Celsa Armeringsstål Mo i Rana (CAR) gjelder følgende:

Skrapjern:
CAR har ikke kjøpt skrapjern fra disse  opprinnelseslandene som faste eller spotkjøp til armeringsproduksjon siden før 2008. Før 2008 fikk CAR skrapjern fra  Murmansk, men etter ombygging i stålverket gikk CAR bort fra å bruke skrapjern fra  Murmansk.

Øvrige innsatsmateriale:
Det er ikke utelukket at CAR kan ha mindre volumer på lager som er kjøpt gjennom Europeiske tradere og som kan ha Russisk opprinnelse. Dette kan ikke utelukkes 100%. Dette er i så fall anskaffet i god tid før krigen brøt ut og berammes derfor ikke av sanksjonene.

Servicetjenester/logistikk etc:
CAR har tidligere kjøpt sjøtransport på spotmarkedet ved noen få anledninger. Da har det ved enkelte anledninger vært benyttet Russiske fartøy (under 1% av CARs totale transporttjenester). Etter at konflikten i Ukraina brøt ut, er alle innkjøp som eventuelt/potensielt kunne verdt gjort mot Russland eller Hviterussland, direkte eller via andre, stoppet.

Det er CARs klare strategi å ikke anskaffe varer eller tjenester med  opprinnelse eller tilknytning fra disse landene.

Vennlig hilsen
Eirik Petersen, Salgs- & markedsdirektør Celsa Steelservice AS.

Anbefalte nyheter