Leveranseinnhold

Ved kjøp av tjenesten leveres en 3D-modell/BIM med armering og betong av hele eller deler av prosjektet. 3D-modellen/BIM inneholder informasjon om armeringsmengder fordelt på ulike dimensjoner, bøyetyper, betongvolumer etc. Modellen kan benyttes som hjelpemiddel under planlegging eller avklarende diskusjoner med RiB

 

3D- og BIM-modell

Tekla Structures modell 3D/BIM modellen åpnes i Tekla Structures
BIMsight-modell Modellen åpnes i gratisprogrammet Tekla BIMsight
.ifc-modell Modellen åpnes med Tekla Structures, Revit, Solibri, valgfri ifc-viewer eller annen kompatibel programvare.

Kvalitetssikring

Plan og snitt Kontroll av geometri, armeringsmengder og tekst mellom ulike tegninger, plan, snitt og seksjoner
Gjennomførbarhet Kontroll av at armeringen er praktisk mulig å montere.

Innkjøp

Pris: Brukte timer etter nærmere avtale
Utførende: BIM-ingeniører i Oslo
Ansvar: RiBs armeringstegninger og bøyelister er alltid gjeldende ved bestilling og montasje
av armering.
Kontakt:

buildingsmartmember