Bestill armering eller armeringsprodukter direkte fra BIM-modell eller armeringstegninger. Ved å involvere våre ingeniører i ditt prosjekt kan vi eliminere potensielt kostbare feil og finne gode tidsbesparende løsninger.

Celsa hjelper deg med å:

  • Lage bøyelister fra BIM eller armeringstegning
  • Avdekke feil i armeringstegningerBIMcelsa new
  • Fargemerke armeringsleveransen for enklere logistikk på byggeplass
  • Ta i bruk tidsbesparende armeringsløsninger som konstruksjoner og Bamtec
  • Lage en 3D modell (BIM) av armering og betong
  • Lage monteringsanvisninger for kompliserte armeringsdetaljer
  • Holde dialog med RiB

Ved å være i kontinuerlig dialog med anleggsledere/formenn sørger våre ingeniører/selgere for at prosessene flyter godt. På denne måten unngår vi kostbare feil og forsinkelser.

I de prosjekter der vår tekniske avdeling involveres kan vi modellere opp en komplett BIM modell fra RIBens underlag. Allerede her oppdages som regel flere feil som ville skapt forsinkelser, stopp og dyr ventetid på byggeplass.

Når 3D modellen er klar kan vi gjennom dialog med leggefirma og entreprenør finne gode løsninger som sparer tid og penger. Ved å prefabrikere fundamenter, søyler og kantdragere under optimale produksjonsforhold innendørs, spares tid og skapes forutsigbarhet på byggeplassen. Bamtec er en armeringsløsning som også kutter drastisk i leggetid.

Vi fargemerker armering med de samme fargene vi bruker i BiM modellen. Fargemerkingen skaper bedre oversikt på byggeplassen der tid ofte er en kostbar mangelvare. Vi produserer bøyelister, IFC-BIM modeller, 3D-tegninger, 2D-tegninger etter byggeplassens ønsker.

For mer informasjon, kontakt:
bulidingsmart