Digital bestilling av armering

Formålet med denne manualen er å forklare hvilke parameter som trengs for å bestille armering fra IFC.

Grunnlaget for denne manualen er basert på BuildingSmart sin mal for property sets.

Property sets

For at IFC-fila skal fungere til å bestille armering, må den inneholde ulike psets (Property Sets). Dette må eksporteres i IFC-eksport fra modelleringsprogrammet. Under følger en beskrivelse av ulike Property Sets.

Grunnlaget for denne manualen er basert på BuildingSmart sin mal for property sets.

Property setVerdiBeskrivelse
KonstruksjonsdelBP1ID på betongelementet som armeringen tilhører NB Maks 14 tegn
PosNrP27Armeringens (armeringsgruppens) ID. NB max 9 tegn
Enhet (valgfritt)KBKB=Kapp og bøy. LM=Løpemeter. Definerer om det skal kappes og bøyes eller leveres i hele lengder.
Formkode21Som angitt NS-EN ISO 3766. Se vedlegg: Formkoder
MaterialB500NCArmeringens stålkvalitet
Diameter12Armeringens nominelle diameter
Antall91Antall av et spesifikt PosNr
Starttype3Se koder for endetyper i vedlegg.
Endetype3Se koder for endetyper i vedlegg.
A1000Delmål fra formkode
B130Delmål fra formkode
C1000Delmål fra formkode
D Delmål fra formkode
E Delmål fra formkode
F Delmål fra formkode
G Delmål fra formkode
H1 Delmål fra formkode
H2 Delmål fra formkode
Dordiameter32Som angitt NS-EN ISO 3766
R Delmål fra formkode. Bøyeradie, dersom avvik fra dordiameter
Lengde pr. enhet2247Som angitt NS-EN ISO 3766
BVBS BF2D@Hj2021142@rSDT-101@i01@pP-121.01@l4726@n1@e1.87@d8@gB500NC@s20@a0@t0@Gl503@w87@l656@w-87@l62@w-87@l656@w87@l1092@w87@l656@ C71@
VariasjonVARBeskriver et stang med min/maks-mål. Se beskrivelse.

Alle mål må være uten desimaler og være i millimeter.

Beskrivelse

Konstruksjonsdel
Modellen deles opp i faktiske støpeetapper. Dette vil gjøre det mye lettere å bestille den armeringa det er behov for. Viktig at like elementer (f.eks søyler og fundamenter) får samme navn på prod.etappe.

PosNr
Løpende og unik nummerering på hver stang i hver prod.etappe.

Enhet
Enhet bestemmer om armering skal kappes og bøyes, eller leveres i hele lengder. Verdiene som skal brukes her er KB eller LM. LM kan brukes i stedet for formkode. Alt annet som har en formkode blir da KB. Om LM benyttes blir den totale lengden utregnet i Excel og leveres som standard 12-meters lengder om ikke annet er definert.

Formkode
Her må RIB bruke formkoder som er vedlagt til slutt i dette dokumentet. Formkoder definerer form på armering og har satte parameter. Lov å bruke LM som formkode, så lenge man bruker A-parameter til lengde og ikke kun Lengde pr enhet.

Material
Standard material på armering i Norge er B500NC. Armeringsnett har B500NA som standard.
Rustfri (B500NCR) er også mulig og bestilles som spesialvare.

Antall
Antall stk av hvert pos.nr.

Diameter
Ofte beskrevet som Ø. Diameter på armeringa. Vi leverer 8, 10, 12, 16, 20, 25 og 32 som standard. Ø40 kan bestilles som spesialvare.

Start-endetype
Tre ulike alternativer. 90(1), 135(2) og 180(3) grader. Det er også mulig med koblinger og t-hoder.

Lengde pr. enhet
Dette må være med for å beregne vekt. Det er viktig at dette er faktisk lengde av stangen. Modelleringsprogrammer genererer faktisk kappelengde automatisk.

Variasjoner
Variasjoner beskriver en stang med samme PosNr som varierer i f.eks. bredde.

Det er viktig at dette blir eksportert til IFC, slik at man har kontroll på hva som er normal kapp og bøy, og hva som variere. En rett stang kan f.eks. gå fra 1000mm lengde til 3000mm lengde, men ha samme PosNr. Da en min-mål 1000 og maks-mål 3000. Når vi da får antall stenger i mellom min og maks, blir det kalkulert et step (forskjell fra stang til stang). Se eksempel under.

Vi anbefaler at alle rette stenger uansett blir modellert som LM så langt det er mulig.

 

99-koder
I utgangspunktet skal vedlagte formkoder alltid brukes, men dersom bøyeformen ikke tilsvarer noen av kodene er det mulig å bruke 99-koder. 99-koder må alltid leveres med skisse vedlagt, da formen på bøyla er ukjent.

BVBS
Kun KB som kan brukes i dette formatet. LM må filtreres ut og bestilles separat. Dette gjelder også armering med koblinger.