HAG Anlegg i arbeidsfellesskap med Bertelsen & Garpestad og Metrostav bygger E134 Trollerudmoen – Saggrenda i Kongsberg.

Fra rundkjøringen ved Trollerudmoen og forbindelsesveien til gamle E134, går ny E134 videre sør
og vestover mot Moane og inn i ny tunnel.
Der denne tunnelen munner ut vil ny E134 krysse gamle E134 og fortsette på ny bru over Kobberbergselva.
Ny veg fortsetter i dagen videre på vestsiden av tettbebyggelsen i Saggrenda og i ny tunnel forbi Saggrenda og opp mot Kopparvollane. Kopparvollane ligger på toppen av bakkene ved dagens E134 om lag 1-1,5 kilometer vest for Saggrenda. Planlagt åpning er høsten 2019

CSS Drammen skal levere ca 3000 tonn med armering til dette prosjektet.

 

Anbefalte nyheter