TIL VÅRE KUNDER

Vårt nybygg begynner å ta form og selve flytteprosessen nærmer seg fort. Vi starter denne prosessen
i slutten av September og vil være i full drift i vårt nybygg 1.november.
Vår nye adresse fra og med 1.november blir Smålonane 17 i Straume Næringspark.
(samme område som tidligere).

Vår plan er å kjøre parallell produksjon i gamle lokaler samtidig som vi starter med produksjon i vårt nybygg. Dette i takt med demontering av maskiner i gamle lokaler og montering i nye lokaler.
Det blir i tillegg montert opp nye maskiner avdeling Bergen ikke har hatt tidligere.

Vårt mål er at våre kunder ikke skal merke store forskjeller i denne perioden men vi kommer til å levere en del ordrer fra andre Celsa avdelinger i Oktober. Det kan medføre at leveringer i denne perioden blir lengre enn normalt og vi oppfordrer dere til å sende inn bøyelister/bestillinger så tidlig i prosessen som mulig .
Ha tett dialog med vår produksjonsledelse så skal dette løse seg greit.

Vårt nye anlegg blir moderne og med topp maskinpark . Vi kommer også etter hvert til å kunne tilby prefabrikkerte løsninger samt lagerhold av Betong -og Armeringstilbehør. Mer informasjon kommer på et senere tidspunkt.

Med hilsen Salg -og Produksjonsteamet i Bergen

Pia, Asle, Ivar, Henning og Kjartan

Anbefalte nyheter