Avdeling Bergen er snart på flyttefot til sine nye lokaler som er under oppføring.
Nybygg på 3250 m2 bygges i Straume Næringspark.
Innflytting Oktober 2017

Anbefalte nyheter